top of page

Tietosuojaseloste Mielitreenit.fi/Hopodium tmi

Tietosuojaseloste 14.5.2021

Rekisterinpitäjä: Hopodium tmi Hanna Pitkänen, Eerikinkatu 7 a B 30, 20100 Turku, mielitreenit@gmail.com

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat – yrityksemme – sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse.

Säilytämme henkilötietojasi:

– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet: – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot – oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) – oikeus vastustaa käsittelyä – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

bottom of page