top of page

Kumppanien kertomaa: Säkylän Pienyrittäjän Sparrauspäivässä mentaalivalmennuksesta uusia ajatuksia


Hanna Nieminen puhtoisen Säkylän Pyhäjärven rantamilla tähyämässä tulevaisuuden maisemia. Kuva: Pauliina Puputti

Työskentelen Säkylän kunnalla elinkeinojen kehittämisen johtajana ja tehtävässäni vastaan myös yrittäjille suunnatusta yritysneuvonnasta. Kunnissa usein huomio kiinnittyy isoihin ja keskisuuriin yrityksiin, sillä ne ovat luonnollisesti merkittävä osa kunnan elinvoimaa ja työllisyyttä. Vähän harvemmin tullaan ajatelleeksi, että valtaosa yrittäjistä on kuitenkin pien- tai yksinyrittäjiä, joiden kasvua voidaan tukea myös kunnan taholta.


Säkylän kuntana halusin tarjota näille kunnan pienyrittäjille oman sparrauspäivänsä, jolloin he voisivat keskittyä pelkästään miettimään oman yritystoiminnan sen hetkistä tilannetta ja visioimaan suuntaa, johon he haluavat omaa yritystään viedä tulevaisuudessa. Tilaisuus oli ilman muuta myös verkostoitumistilaisuus yrittäjille, jotka kuitenkaan harvoin tapaavat toisiaan tällaisissa merkeissä. Halusin tarjota näille pienyrittäjille työkaluja ja keinoja, joilla omaa yritystoimintaa voisi nähdä ja visioida uusista näkökulmista.


Mielitreenien Hanna oli minulle entuudestaan tuttu ja tiesin hänen entisestä ammattiurheilutaustastaan. Mielestäni tavoitteellisessa urheilussa ja yrittäjyydessä on samoja elementtejä ja siksi halusin tuoda Hannan Mielitreenit osaksi tätä järjestämääni Pienyrittäjän Sparrauspäivää. Halusin haastaa yrittäjät miettimään omia tavoitteitaan yrittäjänä sekä löytämään keinoja, joilla he voisivat näitä omia tavoitteitaan saavuttaa.


Pienyrittäjän Sparrauspäiviä järjestettiin samansisältöisinä kaksi, toinen loppuvuodesta 2019 ja toinen alkuvuodesta 2020. Molemmissa päivissä oli mukana noin kymmenkunta yrittäjää ja palaute päivästä oli positiivista. Eniten yrittäjät olivat tyytyväisiä siihen, että pääsivät juttelemaan omista haasteistaan toisten pienyrittäjien kanssa ja se, että oli kerrankin kalenteroitu aikaa kokonainen päivä oman yrityksen kehittämiselle. Mielitreenit osana tätä päivää tarjosi yrittäjille työkalut pohtia omaa yrittäjyyttään hieman pintaa syvemmin sekä keinoja, joilla pureutua paremmin siihen, mitä itse kukin omalta yrittäjyydeltään odottavat ja miten he siihen pääsevät. Harva yrittäjä löytää yksinään keinoja samankaltaiseen tavoitteenasetteluun tai kehittämistyöskentelyyn, joita tällainen ohjattu pienryhmä voi tarjota.


Voin lämpimästi suositella Mielitreenejä osaksi yrittäjille suunnattuja teemapäiviä!


Hanna Nieminen / liiketoimintajohtaja, Säkylän kunta

217 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page